Fem olika faser i livet

Fem olika faser i livet

När man skall titta på sin ekonomi är det viktigt att titta på i vilket fas i livet man befinner sig.

Varför är det viktigt?

Jo, för att olika ekonomiska delar är är olika viktiga under faserna.


Olika saker spelar olika stor roll

När du är ung behöver du bygga upp ett kapital för ha råd att komma igång med ditt liv.

Större investeringar kommer troligtvis att behövas och om du har tänkt till innan är du mycket bättre förberedd.

Om du får barn börjar en annan fas. Då tillkommer andra viktiga saker att komma ihåg att göra.

Och sen, när du blir äldre, blir andra saker viktigare.


Syfte med faserna

Vi kommer att gå igenom fem olika faser i livet.

Självklart kan man dela upp livet i fler faser, men de här fem brukar de flesta känna igen sig i.

Syftet med faserna är att vägleda dig till att förstå vilket fas du själv är i just nu. Kanske är det en, kanske en blandning av flera.


Andra saker som påverkar

Självklart finns det andra saker som påverkar livet. Arbetslöshet och sjuskrivning är två saker som påverkar i allra högsta grad och som kan inträffa oavsett fas man befinner sig i.

Om det stämmer in på dig så hoppas jag att du kan få lite inspiration ifrån några kunder jag har haft och vad som var deras situation innan och efter de gjorde sin ekonomiträning. Anmäl dig här så kommer du få mailslingan kostnadsfritt till din mail:

Skriv in din e-mail och klicka på "Jag vill ha tips" www.financialfitness.seNu kör vi igång!

När du har tittat på filmerna kommer du att få göra en övning.


Complete and Continue