4. Medelåldern

Medelåldern


Kännetecknande

 • Inkomster kan öka
 • Utgifter ändras (om du har barn ökar kostnaderna med tonårsbarn och minskar när barnen flyttar ut)
 • Studieskulder snart avbetalade
 • Självförverkligande
 • Pensionen närmar sig
 • Hur kommer livet bli som pensionär
 • Föräldrar behöver omvårdnad eller försvinner


Typiska behov

 • Trygga ekonomin vid pension
 • Trygga ekonomin vid livspåverkande
 • Händelser (olycksfall, livslång sjukdom)
 • Se över lånesituation (amortering, lånenivå)
 • Barn kan behöva ekonomisk hjälp
 • Egen tid - vad vill jag göra resten av mitt liv!


Complete and Continue