2. DINK = Double income no kids

"DINK"-are = Double Income No Kids


Kännetecken

 • Dubbla inkomster
 • Karriärbyggare
 • Studieskulder
 • Låga fasta kostnader (högre om bostad redan köpts)
 • Relativt höga fasta kostnader "leva nu"
 • Planerar att skaffa hus/bostadsrätt 


Typiska behov

 • Öka kreditvärdighet
 • Trygga inkomst vid långvarig sjukdom
 • Trygga ekonomin vid livspåverkande händelser (olycksfall, livslång sjukdom)
 • Buffert
 • Skapa goda ekonomiska vanor
 • Se över anställningsvillkor, till exempel pensionsförmåner, extra tillägg till föräldrapenning etcetera.
 • Om egenanställd eller inte fast anställd - se över vilka följder det får på kreditvärdighet, socialförsäkring etcetera


Complete and Continue